Veenmol bestrijden

Als je denkt aan een mol in je tuin, dan heb je een wat wollig beestje voor ogen, wat holen onder de grasmat graaft. Je krijgt dan van die traditionele molshopen her en der. Een veenmol is echter een ander soort dier. Het is een insect waarvan het mannetje tot zo’n 4.5 cm groot kan worden. De vrouwtjes worden iets groter, tot ongeveer 5 cm.

Veen- en zandbodem

Deze insecten leven in humusrijke en van veel voedsel voorziene grond. Ze komen in heel Nederland voor. Vooral in moestuinen kunnen ze zich te goed doen aan allerlei ander ongedierte zoals oorwormen, kevers, rupsen, ritnaalden, engerlingen en vlinderpoppen. Voor de bestrijding van deze insecten zijn de veenmollen prima. Echter, in een moestuin woelen ze jonge planten omver en doen zich tegoed aan het wortelgestel. De veenmol kan dus veel schade geven, ondanks dat hij andere insecten opeet. Het zal niet een echte plaag worden voor een tuinder, het is gewoon een lastig beestje.

Veenmol bestrijden 9

Voortplanting

Dit krekelachtige diertje kan bijzonder goed tjirpen. Dit geluid hoor je ’s avonds nog wel eens wanneer het erg stil is. Een veenmol probeert hiermee vrouwtjes naar zijn holletje te lokken en daar met ze te paren. Er worden per paring ongeveer 300 eitjes gelegd die door het vrouwtje worden verzorgd. Een veenmol kan 2 jaar oud worden.

Bestrijding

De laatste tien jaar zijn veenmollen niet meer in zulke grote getale aanwezig. Verdrogen van het leefgebied heeft een groot aantal veenmollen het loodje laten leggen. Ze zijn daardoor vrij zeldzaam geworden en staan intussen op een lijst van kwetsbare diersoorten. Dus eigenlijk zijn ze wettelijk beschermd. Hoewel een tuinder deze veenmollen liever dood dan levend ziet zullen zij toch erg op moeten passen met agressieve insecticiden en dit insectje diervriendelijk moeten bestrijden.

Veenmol bestrijden 10

Veenmollen in de moestuin

Heb je veenmollen in je moestuin, probeer dan zo diervriendelijk te bestrijden.

Bedenk bij jezelf dat de veenmol een insect is wat anderen, veel meer schadelijke insecten opruimt. Gebruik dus nooit slakkenkorrels, insecticiden of verlopen olie wanneer er veenmollen in je moestuin zitten.

Wortelplanten lokken als het ware de veenmollen. Ze bouwen graag een nest tussen de worteltjes. Ook aardappelen zijn een geliefd onderkomen van de veenmol. Ze gebruiken aardappelen zelfs om een nestje in te maken.

Overwinteren

Veenmollen overwinteren graag in hoopjes broeimest, stro of compost. Gun je ze een overwintering breng dit dan aan in een hoekje van je moestuin. Als het voorjaar aanbreekt pak je het hele hoekje met stro inclusief slapende veenmollen op en breng dit naar een stukje weiland waar ze uit hun winterslaap kunnen ontwaken. Deze methode is verreweg het beste voor iedereen!

Nog meer trucjes

Een beschoeiing van planken die je 20 cm diep in de grond rond de plantenbedden aanbrengt, zorgt er voor dat de veenmol niet bij de wortels van planten kan komen.

Probeer jonge plantjes op te laten groeien in een plastic potje. Haal de bodem er uit en zet het plantje met deze plastic omheining in de volle grond. Veenmollen kunnen op deze manier niet meer bij de jonge worteltjes van de plant.

Vangen in een jampotje

Je kunt de potjes ingraven juist onder de plekken waar de gangen zijn gegraven, 5 centimeter onder het maaiveld. Al gravende stuit de veenmol op het randje van de pot en valt er in. Zet de veenmolletjes uit in een gebied waar niemand er last van heeft.

Veenmol bestrijden 11

Narcissen

Door narcissenbollen in het najaar te planten gaan de veenmollen er van door. Zij hebben een hekel aan deze bollen.

Doorgesneden aardappel

Snijd een aardappel door de midden en graaf deze een aantal centimeters onder de grond. De gevangen veenmollen kunnen worden uitgezet in een weiland waar ze geen schade veroorzaken.

Afwasmiddel

Maak een oplossing van 2 eetlepels afwasmiddel op 5 liter water. Giet dit over de grond waar de veenmollen zich ophouden. De veenmollen komen naar boven en kunnen worden gevangen.

Natuurlijk zijn er allerlei insecticiden en andere agressieve remedies te koop, die de veenmol kunnen verjagen of vernietigen. Het is echter strafbaar deze middelen in te zetten bij de bestrijding van de veenmol. Probeer het op de milieuvriendelijke manier te doen. Beter voor mens en dier!

 

 

 

 

 

Plaats een reactie